Klient | Brand 

ASSA ABLOY Door Slovakia

Služby

Aktivácia, event management

Skills

Event management, hostess promo, videoprojekcie, dizajn, výroba

Challenge

Pri príležitosti uvedenia na trh novej generácie bezpečnostných dverí sme usporiadali slávnostný event pre partnerov spoločnosti. Cieľom bolo prispieť k zvýšenému záujmu o obchodnú spoluprácu prostredníctvom prezentácie a vyzdvihnutia kvalít produktu.

Riešenie

Vďaka ojedinelému brandingu sme celý priestor priblížili prostrediu domácnosti, aby sa návštevníci cítili dobre a celý koncept pôsobil autenticky.

Dopad

Naše riešenia vrátane brandingu priestorov zostali zachované aj po skončení eventu na mieste a poskytli tak jedinečný zážitok návštevníkom predajne.